Dit is een uitgave van www.onzewinkeleext.nl

lekker dichtbij december 2021

Blad 2


Onze winkel Eext

Onze winkel is de dorpswinkel in Eext. In feite is de winkel in handen van het dorp: een coöperatie met ruim 350 leden en/of participanten. Naast drie parttime medewerkers wordt er vooral met vrijwilligers gewerkt. Onze winkel in Eext is meer dan alleen een supermarkt.

Wij werken continu aan de verbetering en uitbreiding van ons gehele servicepakket. Naast een basispakket aan boodschappen proberen wij ook zoveel mogelijk lokale producten aan te bieden in onze winkel.

We zijn maatschappelijk betrokken en organiseren samen met onze vrijwilligers een paar keer per jaar activiteiten die aansluiten bij onze mogelijkheden. We nemen de tijd om u als klant zo goed als mogelijk te helpen.


Coöperatie Onze winkel Eext

De coöperatie heeft als doel de dorpswinkel voor Eext te behouden. Zij doet dit zonder winstoogmerk, met een reële exploitatie. De coöperatie is in april 2013 opgericht. Voorwaarden van de initiatiefnemers destijds was dat de helft van het huishoudens lid moest worden. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds het geval.  Inwoners uit Eext en omgeving kunnen lid worden van de coöperatie en/of participeren. Wat dit betekent leest u hiernaast.

 

Lidmaatschap
U kunt lid worden van deze coöperatie. Als lid heeft u zeggenschap over het te voeren beleid van de coöperatie. Voor dit lidmaatschap betaalt u jaarlijks € 20,-
Jaarlijks worden de leden uitgenodigd voor een bijeenkomst in de winkel.

Participatie
Als participant kunt u eenmalig een bedrag inleggen ter ondersteuning. U kunt kiezen voor een bedrag van € 100,-,  € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-.  De jaarrente over de inleg is 7%. Dit kunt u vanaf november van ieder jaar besteden in ‘Onze Winkel’ en blijft een jaar geldig. In de winkel ligt een lijst waarop u bij besteding van de rente moet tekenen voor ontvangst.  Uw inleg is op ieder moment opvraagbaar. U ontvangt het binnen 3 maanden terug.


De mensen achter de coöperatie


Het team van Onze winkel Eext


Agenda 2022

Agenda activiteiten 2022

9 februari                   Olympische winteractiviteit

14 mei                          Bloemenmarkt

00 mei                        ALV

27 mei                         Rode-loper dag

3 t/m 10 juli               Oostermoerfeest

20 augustus              Braderie

04 / 05 november   Bier en wijnproeverij

16 / 17 december      Kerstmarkt

Maak jouw eigen website met JouwWeb